ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
444
27 ม.ค. 2563
42 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการาายื่นซองเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
368
13 ธ.ค. 2562
43 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
05 พ.ย. 2562
44 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
29 ต.ค. 2562
45 ประกาศอำเภอปะทิว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
29 ต.ค. 2562
46 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
04 ต.ค. 2562
47 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
30 ก.ย. 2562
48 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ก.ย. 2562
49 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
24 ก.ย. 2562
50 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
01 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43