ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหัวนอน ดาวน์โหลดเอกสาร
298
16 ก.พ. 2559
182 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคอกม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
262
16 ก.พ. 2559
183 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแหลมยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
16 ก.พ. 2559
184 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
285
16 ก.พ. 2559
185 รายงานผลการประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานของเทศบาลตำบลบางสน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
14 ก.พ. 2559
186 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
10 ก.พ. 2559
187 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางสน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
21 ม.ค. 2559
188 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
237
21 ม.ค. 2559
189 ประกาศสภาเทศบาลตาบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
20 ม.ค. 2559
190 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
07 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43