ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
278
05 ก.พ. 2561
92 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 ต.บางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
260
05 ก.พ. 2561
93 ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
263
30 ม.ค. 2561
94 ประกาศเรื่องผู่้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายคอกม้า-ทุ่งเป้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
30 ม.ค. 2561
95 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบางเสียบ-คอกม้า-เนินสำลี หมู่ที่ 4 ต.บางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
30 ม.ค. 2561
96 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
19 ม.ค. 2561
97 ขอประชาสัมพัน์รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
18 ม.ค. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายคอมม้า-ทุ่งเป้ง หมู่ที่ 6 ต.บางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
12 ม.ค. 2561
99 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
268
12 ม.ค. 2561
100 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
244
12 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43