ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

    

ผู้ที่ประสงค์ขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  สามารถ ยื่นแก้ไขออนไลน์  ผ่าน คิวอาร์โค๊ด 

    หรือ ผ่าน Link: https://forms.gle/Kcax8QuKWLiJrkjeA

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน